Jump to Navigation

Darujte 2% škole

Vážení rodičia, priatelia školy,

pomôžte aj Vy nasmerovať 2 % daní na naše Občianske združenie CEREBRUM pri Gymnáziu Jána Papánka

dovoľte poďakovať sa Vám aj takto za Vašu doterajšiu všestrannú podporu našej školy a jej aktivít. Aj vďaka Vášmu ústretovému postoju sa nám stále viac darí pripravovať pre našich žiakov kvalitné podmienky a prostredie na vzdelávanie, záujmovú činnosť a úspešnú prípravu do života.

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácií, ako je aj naše občianske združenie. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Finančné prostriedky získané z 2 % budú použité na skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu na škole a skvalitnenie vybavenia školy.

Naše údaje:

Názov: Občianske združenie CEREBRUM pri Gymnáziu Jána Papánka

Sídlo: Vazovova 6, 811 07 Bratislava

IČO: 31771254

Právna forma: občianske združenie

Dúfame, že poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží a pomôžete tak škole a naším deťom. Veľmi sa potešíme, ak sa s Vám pridajú aj Vaši priatelia a príbuzní. Veríme, že túto formu finančnej podpory využije čo najviac z Vás a tým aj Vy pomôžete skvalitniť prostredie a výučbu detí.

ĎAKUJEME !!!

69. Hviezdoslavov Kubín

Žiačka našej školy Ella Valentínová (II.C), v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína, vyhrala 1.miesto, kategória prednes prózy.     
Krásny diplom je ocenením jej snaženia, ktoré ju priviedlo k úspechu.
          Pripájame sa k blahoželaniam!

Triedny aktív

Vážení rodičia,

v stredu 12.04.2023 sa uskutoční prezenčne triedny aktív rodičov všetkých tried o 17:00 h. v triedach.

Konzultácie s vyučujúcimi budú prebiehať od 15:30 h. do 17:00 h. Odporúčame si stretnutie s vyučujúcim dohodnúť vopred.

Stretnutie rodičov - zástupcov tried s vedením školy sa bude konať v seminárnej miestnosti I. o 16:30 h.

Rozpis miestnosti triedneho aktívu.

 

Ples Vazky

17.02.2023 o 19:00 hod. sa bude konať ples Vazky v priestoroch RIVERS CLUB priamo na Dunaji.

Vstupenky je možné rezervovať:vedenie@vazka.sk

Oznam z jedálne

Vážení rodičia,

               Aktualizované stravné jednotky a súhrn informácií od 01.03.2023

                Aktualizované stravné jednotky a súhrn informácií od 01.01.2023

              Pokyny k stravovaniu, interný prevádzkový poriadok školskej jedálne od 01.09.2022

Pokyny k stravovaniu (https//vaza.sk/sites/default/files/barciakova/INTERN%C3%9D%20PREV%C3%81DZKOV%C3%9D%20PORIADOK%20%C5%A0KOLSKEJ%20JED%C3%81LNE%202021.pdf)

v prípade, že máte záujem o stravovanie Vášho dieťaťa v školskej jedálni od 3.9.2021 je nutné dopredu uhradiť stravné podľa pokynov pani vedúcej.

Obedy pre žiakov sa budú vydávať od piatku 3.9.2021 a desiata pre prihasených žiakov sa bude vydávať od pondelka 13.9.2021.

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS