Jump to Navigation

Darujte 2% škole

Vážení rodičia, priatelia školy,

pomôžte aj Vy nasmerovať 2 % daní na naše Občianske združenie CEREBRUM pri Gymnáziu Jána Papánka

dovoľte poďakovať sa Vám aj takto za Vašu doterajšiu všestrannú podporu našej školy a jej aktivít. Aj vďaka Vášmu ústretovému postoju sa nám stále viac darí pripravovať pre našich žiakov kvalitné podmienky a prostredie na vzdelávanie, záujmovú činnosť a úspešnú prípravu do života.

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácií, ako je aj naše občianske združenie. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Finančné prostriedky získané z 2 % budú použité na skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu na škole a skvalitnenie vybavenia školy.

Naše údaje:

Názov: Občianske združenie CEREBRUM pri Gymnáziu Jána Papánka

Sídlo: Vazovova 6, 811 07 Bratislava

IČO: 31771254

Právna forma: občianske združenie

Dúfame, že poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží a pomôžete tak škole a naším deťom. Veľmi sa potešíme, ak sa s Vám pridajú aj Vaši priatelia a príbuzní. Veríme, že túto formu finančnej podpory využije čo najviac z Vás a tým aj Vy pomôžete skvalitniť prostredie a výučbu detí.

ĎAKUJEME !!!

Začiatok školského roka 2022/2023

Vážení rodičia, milí žiaci,

po prázdninách sa opäť pomaly pripravujeme na školský rok 2022/2023 a preto Vám zverejňujeme informácie k nástupu do školy.

Škola začína v pondelok 5. septembra 2022.

Žiaci tried: príma, I.A, I.B, I.C a I.D prídu do školy na 9:00 h.

Žiaci ostatných tried prídu do školy o 9:30 h.

Ďaľšie pokyny k nástupu žiakov.

Rozpis

 Ak máte zájem o obedy v školskej jedálni od 6.9.2022 je nutné čo najskôr uhradiťstravné. (viď informácia nižšie na stránke)

Do 16.9. budeme variť len jedno obedové menu. Od 19.9. bude na výber z dvoch obedových jedál a rovnako začneme pripravovať aj desiatu.

 

Aktivity od 12.9. do 16.9.2022

Program aktivít v týždni od 12.9. do 16.9.2022.

Rozvrh

Od 19.9.2022 sa bude vyučovať už podľa riadneho rozvrhu.

 

Stránkové hodiny v škole počas letných prázdnin

Počas letných prázdnin budú stránkové dni v škole

KAŽDÚ STREDU od 10.00 do 12.00 hod.

Pozvánka na vernisáž

I.B srdečne pozýva všetkých Vazkárov na vernisáž diel našich žiakov z obdobia korony.

Budeme sa na vás tešiť 13.6. 2022 o 14.00 v seminárnej miestnosti I
I.B

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS