Jump to Navigation

Darujte 2% škole

Vážení rodičia, priatelia školy,

pomôžte aj Vy nasmerovať 2 % daní na naše Občianske združenie CEREBRUM pri Gymnáziu Jána Papánka

dovoľte poďakovať sa Vám aj takto za Vašu doterajšiu všestrannú podporu našej školy a jej aktivít. Aj vďaka Vášmu ústretovému postoju sa nám stále viac darí pripravovať pre našich žiakov kvalitné podmienky a prostredie na vzdelávanie, záujmovú činnosť a úspešnú prípravu do života.

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácií, ako je aj naše občianske združenie. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Finančné prostriedky získané z 2 % budú použité na skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu na škole a skvalitnenie vybavenia školy.

Naše údaje:

Názov: Občianske združenie CEREBRUM pri Gymnáziu Jána Papánka

Sídlo: Vazovova 6, 811 07 Bratislava

IČO: 31771254

Právna forma: občianske združenie

Dúfame, že poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží a pomôžete tak škole a naším deťom. Veľmi sa potešíme, ak sa s Vám pridajú aj Vaši priatelia a príbuzní. Veríme, že túto formu finančnej podpory využije čo najviac z Vás a tým aj Vy pomôžete skvalitniť prostredie a výučbu detí.

ĎAKUJEME !!!

Triedny aktív - Rodičko

Milí rodičia,

v pondelok 20.09.2021 sa uskutoční prezenčne triedny aktív rodičov všetkých tried.

Rozpis triednych aktívov.

 

 

Začiatok školského roka 2021/2022

Vážení rodičia, milí žiaci,

po prázdninách sa opäť pomaly pripravujeme na školský rok 2021/2022 a preto Vám postupne budeme zverejňovať informácie k nástupu do školy.

Škola začína vo štvrtok 2. septembra 2021 podľa časového rozpisu, ktorý bude zverejnený neskôr.

DOMÁCE SAMOTESTOVANIE - v utorok 24.8.2021 pošleme rodičom informáciu o možnosti prihlásenia sa k získaniu testov na domáce samotestovanie žiakov, zatiaľ si premyslite, či o testy máte záujem alebo nie. Bližšie informácie budú zaslané rodičom v utorok 24.8.2021. Rodičia, uistite sa, že máte prihlasovacie údaje rodiča do EDUPAGE. Rodičom prvých ročníkov a prímy budú prihlasovacie údaje zasielané v priebehu pondelka.

AKTUÁLNE!

Testy škola prevzala od Okresného úradu a rodičia si ich môžu prevziať v stredu 8.9.2021 od 13:00 h. do 15:00 h. vo vestibule školy a vo štvrtok 9.9. od 13:00 do 14:00 h. vo vestibule školy . Testy si môžu prevziať len rodičia, ktorí o ne prejavili záujem formou edupage do 26.8.2021.

Stránkové hodiny počas letných prázdnin

Počas letných prázdnin sú stránkové hodiny pre verejnosť vždy v STREDU od 10.00 do 12.00 h.

Mimo týchto hodín môžete v prípade potreby kontaktovať vedenie mailom.

Prajeme všetkým pokojné a radostné leto!

Deň DofE na škole

25.6.2021 sa uskutoční deň DofE na škole

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS