Jump to Navigation

Manuál COVID 19

Aktuálne informácie k vnútornému režimu školy

Informácie k opatreniam

Zákonný zástupca je povinný pri prvom nástupe žiaka vyplniť "Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka"

Po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá "Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka" o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Vážení rodičia, milí žiaci, chcem Vás požiadať o trpezlivosť a spoluprácu. Spoliehame sa na Vašu zodpovednosť. V škole máme 597 žiakov a 71 zamestnancov, tak verím, že to spolu zvládneme v normálnom režime celý školský rok.  Ak budete mať podnetné informácie, otázky, nápady, ale aj pripomienky adresujte ich mailom riaditeľke školy.

Prevádzkové podmienky a vnútorný poriadok školy

Aktualizovaný manuál opatrení

Kurz nemeckého jazyka - pokračujúci 2.ročník

Oznam Jazykovej školy pri Gymnáziu Jána Papánka

2.ročník kurzu nemeckého jazyka, ktorý sa začal v minulom školskom roku (vyučovanie 1x týždene v stredu), bude mať prvé stretnutie s novou vyučujúcou už túto stredu 30.9. o 15.00 hod.

Žiaci sa stretnú vo vestibule školy a budú mať hodinu v učebni 005.

Prosíme, dodržte všetky predpísané hygienické opatrenia! (rúško - odstup - ruky). Dezinfekčný stojan je pri vstupe do budovy.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie :-)

Vstupné testy - ANJ

Milí žiaci - záujemcovia o kurzy v JŠ pri GJP,

vstupné testy z ANJ na správne zaradenie do kurzu podľa jazykovej úrovne budú

tento týždeň v utorok (22.9.) a štvrtok (24.9.) vždy o 15.00 h

Prosím, aby ste dodržali potrebné hygieické opatrenia - rúško, dezinfekcia, odstup.

Ponuka záujmových krúžkov

Ponuka záujmových krúžkov v školskom roku 2020/2021

Na krúžok sa prihlásite odovzdaním podpísaného Vzdelávaciho poukazu triednemu učiteľovi. Na poukaze v pravom hornom rohu uvediete názov krúžku alebo kurzu v jazykovej škole.

Vzdelávacie poukazy dostanete od triednych učiteľov budúci týždeň.

V prípade, že poukaz nechcete využiť na žiadny krúžok alebo mimo školy, vrátite ho podpísaný triednemu učiteľovi.

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS