Jump to Navigation

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí na Vazke sa bude konať 30.01.2023 od 13:30 do 15:30 h.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

 

Šťastný rok 2023

Zvítajte sa s novým rokom, v dobrej vôli, pohode, starosti nech idú bokom, odplavia sa po vode.
 S úprimnosťou svoje čaše dvíhajte po celý rok, nech je pevné zdravie Vaše, nech je šťastný ďalší krok! 

Krásne sviatky Usmiaty

Oznam z jedálne

Vážení rodičia,

                Aktualizované stravné jednotky a súhrn informácií od 01.01.2023

              Pokyny k stravovaniu, interný prevádzkový poriadok školskej jedálne od 01.09.2022

Pokyny k stravovaniu (https//vaza.sk/sites/default/files/barciakova/INTERN%C3%9D%20PREV%C3%81DZKOV%C3%9D%20PORIADOK%20%C5%A0KOLSKEJ%20JED%C3%81LNE%202021.pdf)

v prípade, že máte záujem o stravovanie Vášho dieťaťa v školskej jedálni od 3.9.2021 je nutné dopredu uhradiť stravné podľa pokynov pani vedúcej.

Obedy pre žiakov sa budú vydávať od piatku 3.9.2021 a desiata pre prihasených žiakov sa bude vydávať od pondelka 13.9.2021.

Triedny aktív

Vážení rodičia,

v stredu 23.11.2022 sa uskutoční prezenčne triedny aktív rodičov všetkých tried o 17:00 h.

Časový harmonogram triednych aktívov.

Konzultácie s vyučujúcimi budú prebiehať od 15:30 h. do 17:30 h.

 

Riaditeľské voľno

Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. (5) školského zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

UDEĽUJE

žiakom Gymnázia Jána Papánka na Vazovovej 6 v Bratislave  na piatok 18. novembra 2022 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS