Jump to Navigation

Prijímanie na štúdium

Milí záujemcovia o štúdium v našej škole, vážení rodičia,

vzhľadom na aktuálne opatrenia v tomto školskom roku tradičný Deň otvorených dverí zatiaľ nebudeme môcť zorganizovať.
Pripravili sme pre vás materiály, v ktorých sme zhrnuli odpovede na najčastejšie otázky. Veríme, že budú pre vás užitočné.
V prípade, že nenájdete všetky potrebné informácie, radi ich doplníme-kontaktujte nás, prosím, na mailovej adrese vedenia.

Prípravné kurzy neorganizujeme a ukážky starších testov nezverejňujeme na stránke.
Na prípravu do našej Prímy môžete využiť pracovné zošity Rozprávková matematika a Čítaj si a precvičuj, ktoré
budú k dispozícii na recepcii gymnázia od 24.01.2022 denne od 9.00 do 15.00 h za poplatok pokrývajúci výrobné náklady.