Jump to Navigation

Prijímanie na štúdium

Milí záujemcovia o štúdium v našej škole, vážení rodičia,

 v tomto školskom roku bude tradičný Deň otvorených dverí 30. januára 2024.
Pripravili sme pre vás materiály, v ktorých sme zhrnuli odpovede na najčastejšie otázky. Veríme, že budú pre vás užitočné.
V prípade, že nenájdete všetky potrebné informácie, radi vás privítame v januári na našom Dni otvorených dverí.

Deň otvorených dverí bude 30.01.2024 od 13:00 h. do 15:30 h.

Ako na Vazku - termíny, základné informácie

Prečo na Vazku - o škole

Virtuálna prechádzka školou 

Prípravné kurzy neorganizujeme a ukážky starších testov nezverejňujeme na stránke.

Na prípravu do našej Prímy môžete využiť pracovné zošity Rozprávková matematika a Čítaj si a precvičuj, ktoré
budú k dispozícii na recepcii gymnázia od 30.01.2024 denne od 9.00 do 15.00 h za poplatok pokrývajúci výrobné náklady.