Jump to Navigation

Poskytnete nám 2% z vašich daní?

Milí rodičia, priatelia školy, bývalí žiaci,

chceli by sme Vás poprosiť o poskytnutie vašich 2 % pre Gymnázium Jána Papánka.

Z daných príspevkov sa snažíme postupne zveľaďovať prostredie aj Vašich detí.

Radi by sme uskutočnili ďalšie naplánované kroky k zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole, preto sa opäť uchádzame o Vaše príspevky.

V tomto roku je možné poukázať 2 % z daní uvedením týchto údajov pri podávaní daňového priznania za rok 2023, resp. vo Vašej mzdovej účtarni:

Právna forma:  Občianske združenie

Obchodné meno:  Školský športový klub pri Gymnáziu J. Papánka

Ulica:  Vazovova 6, 81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO:  30804353

DIČ:  2020833045

 

   ĎAKUJEME :-)