Jump to Navigation

Kritériá na prijímacie pohovory

Vážení rodičia,

v školskom roku 2020/2021 otvoríme 1 triedu s počtom žiakov 28 päťročného bilingválneho štúdia.

Informácie k prijatiu

v školskom roku 2020/2021 otvoríme 3 triedy s počtom žiakov 84 štvorročného štúdia.

Informácie k prijatiu

Kritériá na osemročné štúdium budú zverejnené koncom mája 2020.

 Termín podávania prihlášok je 15.mája 2020