Jump to Navigation

Kritériá na prijímacie pohovory pre šk.rok 2024/2025

Vážení rodičia,

v školskom roku 2024/2025 otvoríme:

1 triedu s počtom žiakov 30 päťročného bilingválneho štúdia s vyučovacím jazykom slovensko - anglickým.

Termíny prijímacej skúšky: 1. termín - 30. apríla 2024,

                                             2. termín - 9. mája 2024,      

Počet prijatých prihlášok na 5-ročné gymnázium je 510.               

 3 triedy s počtom žiakov 90 štvorročného štúdia.

Termíny prijímacej skúšky: 1. termín - 2. mája 2024,

                                           2. termín - 6. mája 2024  

Počet prijatých prihlášok na 4-ročné gymnázium je  341.          

 1 triedu s počtom žiakov 30 osemročného štúdia.

Termíny prijímacej skúšky: 1. termín - 2. mája 2024,

                                                          2. termín - 6. mája 2024                 

Počet prijatých prihlášok na 8-ročné gymnázium je 253.

17. mája 2024 budú zverejnené výsledky prijímacieho konania na webovej stránke školy ako aj na bráne školy.

 

 Ak Vaše dieťa už je žiakom niektorej strednej školy nemôže sa zúčastniť prijímacích skúšok ale môže podať žiadosť o prestup na inú strednú školu.

Prijímacích skúšok sa zúčastňujú žiaci základných škôl.