Jump to Navigation

This is 21 ... Priprav sa na 21.storočie

Po mimoriadne vydarenej návšteve v minulom školskom roku, kedy nás v rámci projektu THIS IS 21 navštívil Šimon Šicko, podnikateľ roka 2018,

sme 8.11.2019 u nás privítali ďalšieho úspešného absolventa našej školy - Petra Jančárika, komunikačného stratéga a spoluzakladateľa projektu konspiratori.sk .

Beseda s ním bola pre veľmi podnetná a zaujímavá. Ďakujeme Nadácii Pontis a Petrovi za inšpiratívne podujatie a už dnes sa tešíme na ďalší ročník.

S umením do škôl tento piatok u nás

Projekt S umením do škôl #2 zavíta tento piatok na Vazku s diskusiou o postmodernom umení. Zúčastnia sa jej naši žiaci 3.ročníka.

Hosťami budú výtvarníčka Ivana Šáteková, spisovateľ, dramatik Viliam Klimáček a estetička Michaela Malíčková. Diskusiou ich bude sprevádzať estetik Martin Boszorád.

Tešíme. sa!

Poznávacia exkurzia do Štrasburgu


Dňa 21. 10. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Sledovali sme diskusiu o nebezpečenstve pravicového extrémizmu, o kriminalizácii sexuálnej výchovy v Poľsku, ale aj o
problémoch v Španielsku, o včelách..., sledovali sme vystúpenie pána Hojsíka a hlasovanie poslancov. Stretli sme sa a
diskutovali s europoslancom pánom Martinom Hojsíkom.
Kancelárii europoslanca pána Hojsíka ďakujeme za sprostredkovanie návštevy EP.

Merch Vazky

Milí Vazkári,
ďakujeme Vám za Vaše návrhy dizajnu merchu Vazky. V spolupráci s vedením školy a študentom grafického dizajnu bolo zo 16 návrhov vybraných 6 najlepších.

Už budúci utorok (29.10.) budete môcť hlasovať za víťazný návrh. Hlasovanie žiakov bude prebiehať v triedach počas triednických hodín.

Hlasy učiteľov a zamestnancov školy vyzbiera žiacka školská rada v priebehu dňa.

Vaša ŽŠR

Medzinárodný seminár DSD v našej škole

V dňoch 14.10. - 18. 10. 2019 sme mali česť byť hostiteľskou školou pre

medzinárodné stretnutie koordinátorov Deutsches Sprachdiplom.

Naša škola v tomto týždni poskytla priestory na stretnutie koordinátorov nemeckých lektorov z viacerých krajín sveta, napríklad Litva, USA alebo Tadžikistan. Konferencia pre začínajúcich koordinátorov DSD sa koná raz ročne vždy v inej krajine a škole, ktorá členom siete PASCH schulen (Partners for the Future Schools) . Koordinátori lektorov a ich školitelia z centrály ZfA sa tiež navštívili naše hodiny nemeckého jazyka a vyskúšali si, ako vyzerá skúška na DSD I a DSD II v praxi. Na Slovensku i v našej škole sa im podľa ich slov veľmi páči.

Fotogaléria TU

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS