Jump to Navigation

Jazykový pobyt v Dubline

Študenti 2. a 3. ročníka, ktorí majú záujem o jazykovo-študijný pobyt v Dubline, sa na pobyt prihlásia do 18.2.2019 cez link uvedený nižšie.

Do tohto termínu je potrebné uhradiť aj zálohu.

https://wedotravel.sk/19013-dubrig-p/

Hľadáme ubytovanie pre novú dobrovoľníčku

Od 13. marca opäť privítame v našich radoch novú posilu v rámci programu Freiwilligendienst kulturweit :-)

Obraciame sa na rodičov a priateľov školy s prosbou o pomoc pri poskytnutí ubytovania pre túto kolegyňu na obdobie od 13.3.2019 do konca augusta 2019. 

Prosím, prípadnú ponuku pošlite mailom na jej adresu noemi@kreuz-wurmlingen.de.

Komunikuje v nemeckom a anglickom jazyku. Alebo na adrese olejarova@vazka.skolejar@medianova.sk aj po slovensky. Ďakujeme!

 

Organizácia vyučovania počas MS

Milí žiaci,

počas externej časti maturitnej skúšky 12.3. - 14.3. 2019 bude upravený program pre jednotlivé triedy.

Prehľad aktivít jednotlivých tried

Rozvrh 12.3.2019

Rozvrh 14.3.2019

Rozvrh na dní

 

Testovanie

Vážení rodičia, milí žiaci,

v stredu 3.4.2019 bude prebiehať na našej škole Testovanie 9. 

Testovania, ktoré bude z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika, sa zúčastnia všetci žiaci triedy KVARTA.

V tento deň musia byť všetci žiaci triedy KVARTAv škole už od 7:45 hod. Testovanie bude prebiehať podľa rozpisu zverejneného na nástenke v škole.

 

Jarné prázdniny

Od 25.2.2019 do 1.3.2019 sú aj v Bratislavskom kraji jarné prázdniny.

Škola je v tomto čase zatvorená.

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS