Jump to Navigation

Ponuka záujmových krúžkov s využitím vzdelávacieho poukazu

Ponuka záujmových krúžkov v školskom roku 2018/2019

Žiaci nahlásia záujem o navštevovanie krúžku svojmu triednemu učiteľovi odovzdaním podpísaného vzdelávacieho poukazu

do 19. 9. 2018 ! Termín je nutné dodržať!

 

1. a 2. týždeň

Milí žiaci,

v prvom a druhom týždni sa zúčastníte projektového vyučovania.  Bližšie a konkrétne informácie Vám poskytnú Vaši učitelia v škole.

Stručný program na 1. týždeň nájdete TU.

Stručný program na 2. týždeň naájdete TU.

 

Nástup do školy

Milí žiaci,

prajem Vám úspešný nový školský rok 2018/2019, v ktorom na Vás opäť čaká veľa práce. Nech sú to pre Vás príjemné chvíle pri objavovaní nových poznatkov a zručností potrebných pre uplatnenie sa v ďalšom živote.

Prvý deň nástupu do školy 3.9.2018

Viac informácií

Oznam

Úradné hodiny počas letných prázdninkaždú stredu od 10:00 hod. do 12:00 hod.

 

 

Koniec školského roka

Vážení rodičia, učitelia, milí žiaci, 

Začínajú prázdniny – čas, na ktorý sa všetci tešíme. Chceme sa poďakovať žiakom za ich usilovnosť  a reprezentáciu našej školy v súťažiach. Chceli by sme sa ale poďakovať aj za všetky tie naoko zabudnuté a často okolím nepovšimnuté situácie, pomoc a za čokoľvek dobré, čo ste komukoľvek z tejto školy vykonali a tak trochu urobili samých seba krajším ale i  našu školu lepším miestom na svete, na ktoré sa oplatí po prázdninách vrátiť.
Želáme Vám všetkým slnečné lúče, veľa dni oddychu, príjemné chvíle strávené s rodinou, kamarátmi a krásne letné dni.

 

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS