Jump to Navigation

Koniec školského roka

Vážení rodičia, učitelia, milí žiaci, 

Začínajú prázdniny – čas, na ktorý sa všetci tešíme. Chceme sa poďakovať žiakom za ich usilovnosť  a reprezentáciu našej školy v súťažiach. Chceli by sme sa ale poďakovať aj za všetky tie naoko zabudnuté a často okolím nepovšimnuté situácie, pomoc a za čokoľvek dobré, čo ste komukoľvek z tejto školy vykonali a tak trochu urobili samých seba krajším ale i  našu školu lepším miestom na svete, na ktoré sa oplatí po prázdninách vrátiť.
Želáme Vám všetkým slnečné lúče, veľa dni oddychu, príjemné chvíle strávené s rodinou, kamarátmi a krásne letné dni.

 

Výsledky prijímacieho konania

Novinka!!!

Gymnázium zapísalo a obsadilo všetky miesta prijatia do 1. ročníka alebo Prímy v školskom roku 2018/2019.

Odvolania voči rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta a o neprijatí, ktoré ste nám zaslali a nevyhoveli sme im, zasielame na Bratislavský samosprávny kraj ako II. stupňový správny orgán. Ten rozhodne, či odvolaniu vyhovie, alebo naše rozhodnutie potvrdí.

Zber elektroodpadu

Milí žiaci,

v stredu 20.6.2018 a vo štvrtok 21.6.2018 sa bude konať zber starých elektrospotrebičov a použitých bateriek.

Elektroodpad môžete priniesť do kabinetu biológie - miestnosť 227.

 

 

Organizácia vyučovania

V dňoch 21.5. a 24.5. prebieha na škole ústna časť maturitnej skúšky. V týchto dňoch budú mať žiaci iný program.

Rozvrh na 24.5.2018

Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni sa musia z obedov samostatne odhlásiť.

Prijímacie skúšky 2018

V školskom roku 2018/2019 otvoríme so súhlasom zriaďovateľa 3 triedy 4-ročného štúdia a 1 triedu 8-ročného štúdia.

Kritériá prijímania na 4-ročné štúdium

Kritériá prijímania na 8-ročné štúdium

Pokyny k prijímacím skúškam

Prijímacie skúšky do 4-ročného a 8-ročného gymnázia sa uskutočnia v dvoch termínoch: 14. 5. a 17. 5. 2018. Termíny sú rovnocenné, poradie uchádzačov sa uzatvára až po druhom termíne.
Každý záujemca o štúdium (jeho zákonný zástupca) musí podať prihlášku na určenom tlačive prostredníctvom svojej ZŠ (cez výchovného poradcu alebo triedneho učiteľa) v termíne do 10. 4. 2018 na svojej základnej škole.

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS