Jump to Navigation

Oznam

Úradné hodiny počas letných prázdninkaždú stredu od 10:00 hod. do 12:00 hod.

 

 

Koniec školského roka

Vážení rodičia, učitelia, milí žiaci, 

Začínajú prázdniny – čas, na ktorý sa všetci tešíme. Chceme sa poďakovať žiakom za ich usilovnosť  a reprezentáciu našej školy v súťažiach. Chceli by sme sa ale poďakovať aj za všetky tie naoko zabudnuté a často okolím nepovšimnuté situácie, pomoc a za čokoľvek dobré, čo ste komukoľvek z tejto školy vykonali a tak trochu urobili samých seba krajším ale i  našu školu lepším miestom na svete, na ktoré sa oplatí po prázdninách vrátiť.
Želáme Vám všetkým slnečné lúče, veľa dni oddychu, príjemné chvíle strávené s rodinou, kamarátmi a krásne letné dni.

 

Výsledky prijímacieho konania

Novinka!!!

Gymnázium zapísalo a obsadilo všetky miesta prijatia do 1. ročníka alebo Prímy v školskom roku 2018/2019.

Odvolania voči rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta a o neprijatí, ktoré ste nám zaslali a nevyhoveli sme im, zasielame na Bratislavský samosprávny kraj ako II. stupňový správny orgán. Ten rozhodne, či odvolaniu vyhovie, alebo naše rozhodnutie potvrdí.

Zber elektroodpadu

Milí žiaci,

v stredu 20.6.2018 a vo štvrtok 21.6.2018 sa bude konať zber starých elektrospotrebičov a použitých bateriek.

Elektroodpad môžete priniesť do kabinetu biológie - miestnosť 227.

 

 

Organizácia vyučovania

V dňoch 21.5. a 24.5. prebieha na škole ústna časť maturitnej skúšky. V týchto dňoch budú mať žiaci iný program.

Rozvrh na 24.5.2018

Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni sa musia z obedov samostatne odhlásiť.

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS