Jump to Navigation

Testovanie

Vážení rodičia, milí žiaci,

v stredu 3.4.2019 bude prebiehať na našej škole Testovanie 9. 

Testovania, ktoré bude z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika, sa zúčastnia všetci žiaci triedy KVARTA.

V tento deň musia byť všetci žiaci triedy KVARTAv škole už od 7:45 hod. Testovanie bude prebiehať podľa rozpisu zverejneného na nástenke v škole.