Jump to Navigation

Konzultačný deň a triedne aktívy

Vážení rodičia,

v stredu 17.01. 2024 bude konzultačný deň pre rodičov v čase od 15:00 do 17:00 hod. (Učitelia konzultujú v kabinetoch alebo učebniach podľa rozpisu.) Na konzultáciu sa môžete objednať cez edupage.