Jump to Navigation

Triedny aktív

Vážení rodičia,

v stredu 10.04.2024 sa uskutočnia konzultácie + triedne aktívy rodičov.

Konzultácie budú od 15:00 h. do 17:00 h.

Triedny aktív o 17:00 h., stretnutie rodičov s triednym učiteľom v triedach.

Stretnutie zástupcov rodičov s vedením školy o 16:30 h. v seminárnej miestnosti I.

 Rozpis tried