Jump to Navigation

Ponuka záujmových krúžkov

Ponuka záujmových krúžkov v školskom roku 2020/2021

Na krúžok sa prihlásite odovzdaním podpísaného Vzdelávaciho poukazu triednemu učiteľovi. Na poukaze v pravom hornom rohu uvediete názov krúžku alebo kurzu v jazykovej škole.

Vzdelávacie poukazy dostanete od triednych učiteľov budúci týždeň.

V prípade, že poukaz nechcete využiť na žiadny krúžok alebo mimo školy, vrátite ho podpísaný triednemu učiteľovi.