Jump to Navigation

Vstupné testy - ANJ

Milí žiaci - záujemcovia o kurzy v JŠ pri GJP,

vstupné testy z ANJ na správne zaradenie do kurzu podľa jazykovej úrovne budú

tento týždeň v utorok (22.9.) a štvrtok (24.9.) vždy o 15.00 h

Prosím, aby ste dodržali potrebné hygieické opatrenia - rúško, dezinfekcia, odstup.

Tešíme sa na vás!