Jump to Navigation

Triedne aktívy

Triedne aktívy rodičov žiakov všetkých tried budú 17. januára 2017 o 17.30 h v kmeňových učebniach tried.

Stretnutie zástupcov rodičov s vedením školy bude 17. januára o 16,15 h v seminárnej učebni 2 na 2.poschodí.

Čo nás neteší ... :-(

Fotogaléria TU

Milí žiaci,

ako ste si iste všimli, snažíme sa upraviť a zveľadiť prostredie, v ktorom spolu trávime veľkú časť dňa tak, aby nám bolo príjemne a dobre sa nám pracovalo. Chceme, aby vaše triedy boli krajšie, pohodlnejšie, zdravšie... Bez toho, aby ste sa snažili aj vy, to však nejde! Veľmi nás mrzí, že k novému nábytku, ktorý máte vo väčšine tried, sa niektorí z vás správajú takto - na fotografiách sú lavice z učební 312, 313, v ktorých sa počas decembra brúsila podlaha a opravovala maľovka. 

Žiadame vás, aby ste sa dôsledne prezúvali, žuvačky odhadzovali do odpadkového koša, nepísali po laviciach, nesadali si na ne... !

DOFE

Na našej škole rozbiehame program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu.

Program motivuje, vzdeláva a oceňuje mladých ľudí vo veku 14 - 24 rokov v ich osobnostnom rozvoji. Viac informácií, vrátane zoznamu organizácií, nájdete na www.dofe.sk a www.intaward.org.

Podrobné informácie môžete získať od koordinátora programu na našej škole: Mgr. Miroslava Kubínová (KUM)

Stretnutie pridružených škôl UNESCO

V dňoch 30. 11. - 2. 12. 2016 sme sa zúčastnili stretnutia Pridružených škôl UNESCO v Poprade.

Vazka na Vianoce

Tak ako už niekoľko rokov o takomto čase aj tento rok pripravili naši šikovní žiaci s pomocou ochotných učiteľov i rodičov vianočné vystúpenie, s ktorým sa predstavili

12. 12. v priestoroch Gymnázia Jána Papánka - Vazka deťom (na podporu Spojenej školy internátnej pre slabozraké a nevidiace deti);

 a 15. 12. o  17.00 h  - Vazka na Vianoce na pódiu na Hviezdoslavovom námestí.

Fotogaléria TU

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS