Jump to Navigation

Matematický klokan

Školské kolo súťaže Matematický klokan sa uskutoční 21. 3. 2016


počas 1. a 2. vyučovacej hodiny v učebniach 212 a 213.

Chémia mojimi očami

Kabinet chémie pozýva žiakov všetkých ročníkov - využite možnosť zapojiť sa do súťaže v rámci školského podujatia Cerebrum! VIAC INFORMáCIÍ TU.

Prenájom priestorov

Cenník prenájmu priestorov v škole:

 

Prenájom veľkej telocvične                                                       25 eur/hodina

Prenájom malej telocvične                                                        15 eur/hodina

Prenájom vonkajšieho ihriska so šatňou                                    20 eur/hodina

Prenájom vonkajšieho ihriska bez šatne                                    13 eur/hodina

Prenájom učebne                                                                      10 eur/hodina

Prenájom učebne s technikou (dataprojektor, interaktívna tabuľa)    13 eur/hodina

 

Cenník je platný od 1.1.2018

Cena za používanie prenajatých priestorov je určená v zmysle § 33 zákona č. 222/2004 o DPH v znení zmien a doplnkov od dane oslobodená. Nie sme platcami DPH

 

Prírodovedný kurz - 1.ročník

Prípravný kurz DSD

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS