Jump to Navigation

Deň otvorených dverí 2016

Aj tento rok radi privítame všetkých záujemcov o štúdium v našom gymnáziu a ich rodičov počas Dňa otvorených dverí, ktorý sa bude konať 7. decembra 2016 od 15.00 do 16.45 h.


Viac informácií o pripravovanom programe TU.


Tešíme sa na vás!


Aký bol Deň otvorených dverí 2015 v našej škole, si môžete pozrieť po kliknutí sem ;-) 

Odporúčame!

Odporúčame žiakom aj rodičom, ktorí majú možnosť využívať šikovné aplikácie - inštalujte si EduPage do svojho mobilu.

Získate rýchly prehľad o známkach, dochádzke, suplovaní, jedálnom lístku, úlohách a učebných materiáloch, atď.

http://mobile.edupage.org/?utm_source=asctt&utm_medium=asctt&utm_campaign=asctt&utm_content=mobile_sk1

Plánujeme posilniť komunikáciu medzi rodičmi a školou prostredníctvom internetovej žiackej knižky (EduPage), nakoľko je rýchlejšia a efektívnejšia ako mailová pošta.

Upozornenie pre žiakov

Upozorňujeme všetkých žiakov, že ŽIACKE STOLY V TRIEDACH NIE SÚ URČENÉ NA SEDENIE, SKÁKANIE a pod.!

Napriek tomu, že im hovoríme lavice, ide o stoly na písanie, nie lavičky alebo športové náradie...

Od začiatku školského roka už došlo k trom poškodeniam nového nábytku, ktorý bol v triedach vymenený počas minulého školského roka - išlo o rozbitie sklenenej výplne skriňových dvierok v učebni matematiky a 2 x prelomenie stolovej dosky, aj deformáciu kovovej výstuže, ku ktorej nemohlo dôjsť inak ako nešetrným zaobchádzaním. (Oceňujeme, že žiaci, ktorí prvé dve poškodenia spôsobili, škodu uhradili, výplň bola vymenená a bude možné objednať nový stôl. Tretí prípad je čerstvý a bude sa riešiť.)

Žiadame žiakov, aby používali nábytok šetrne a na účel, na ktorý je určený!

Veríme, že aj vám záleží na tom, v akom prostredí trávime spolu podstatnú časť piatich dní v týždni. Ďakujeme!

Vedenie školy.

Vyhlásenie Iniciatívy slovenských učiteľov

Vyhlásenie Iniciatívy slovenských učiteľov

k ukončeniu stupňovaného štrajku pedagogických a odborných zamestnancov školstva

Hľadáme

Školská jedáleň pri Gymnáziu Jána Papánka hľadá kuchárku - pomocnú silu do kuchyne. V prípade záujmu volajte, prosím, na telefónne číslo 02/ 577 898 11

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS