Jump to Navigation

Maturitná skúška 2016/2017 - náhradný a opravný termín

Informácie o opravnom a náhradnom termíne maturitnej skúšky sú zverejnené TU.

Mladí novinári z Vazky obsadili 1. miesto

V 17. ročníku súťaže v novinárskej tvorbe žiakov bratislavských gymnázií MLADÝ NOVINÁR obsadil tím nášho gymnázia v zložení: K. Achbergerová; Z. Grancová; E. Krajčušková; T. Olšiaková (Kvinta) 1. miesto.
Srdečne blahoželáme!
 
 
 

Aj tento rok Deň narcisov

Aj tento rok sa naši žiaci dobrovoľníci úspešne zapojili do zbierky na pomoc prevencii a liečbe onkologických ochorení.


Počas Dňa narcisov 2017 sa im podarilo vyzbierať 8 968, 37 €


Viac o ich účasti čítajte TU. 


Fotogaléria TU.

Vazkárska kvapka krvi

3. mája 2017 sa po prvýkrát uskutoční Vazkárska kvapka krvi. Darcami môžu byť učitelia aj žiaci (starší ako 18 rokov). Viac informácií nájdete nižšie. 

Ponuka seminárov na školský rok 2017/2018

Žiaci 3. ročníka si vyberajú povinne voliteľné predmety do 4.ročníka (na školský rok 2017/2018) v počte spolu 14 hodín.

Upozorňujeme, že prihláška na seminár je záväzná, pristupujte, prosím, k výberu zodpovedne. Pripojená prihláška na maturitnú skúšku je predbežná, z dôvodu kontroly vhodnosti zvolených seminárov.

Ponuka povinne voliteľných predmetov (seminárov).

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS