Jump to Navigation

Jazyková škola pri GJP

Potrebujete sa zlepšiť v cudzom jazyku? Nedosiahli ste pri hodnotení za 1.polrok očakávané výsledky?

Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka oznamuje, že v druhom polroku školského roka môže doplniť počet žiakov v kurzoch, ktoré aktuálne prebiehajú.

Priháste sa! Informácie na vedení školy - osobne počas stránkových hodín, telefonicky alebo mailom.

Tešíme sa na nových žiakov!

Poďakovanie

Milí žiaci,  vážení rodičia a priatelia školy,

 

posledným januárovým dňom som ukončila veľkú časť môjho pracovného života, počas ktorého som pôsobila na gymnáziu ako učiteľka anglického jazyka, zástupkyňa a riaditeľka. Nie je možné sa s vami všetkými rozlúčiť osobne, tak prijmite moje poďakovanie touto formou za vašu podporu a spoluprácu. Určite budem rada spomínať na roky prežité s vami a ešte radšej sa budem do školy vracať, keď bude príležitosť.

Novému vedeniu prajem, aby Vazka mala vynikajúcich žiakov a naďalej patrila medzi dobré školy, o ktoré bude stály záujem.

 

Gabriela Dorňáková

Korčuľujeme na vlastnom klzisku ;-)

Opäť zbierame!

Od 5.11.2015 sa naša škola zapojila do zberu vrhnákov PET fliaš nápojov (minerálky,mlieka, džúsov a sladených nápojov, olejov). Nezbierajú sa: vrhnáky zo saponátov, čistiacich prostriedkov a iných chemikálií. Vrchnáky sa zbierajú do krabíc v kmeňových učebniach, po naplnení sa odovzdávajú  na zbernom mieste školy - chemické laboratórium na 2. poschodí (č.214).

Účelom zbierky je finančná pomoc na liečebne účely pre dve konkrétne deti (viac informácií na žiackej nástenke). Príbehy detí sú na stránke: http://www.horebpet.sk/komu-pomahame

Zbierka je organizovaná cez projekt HorebPET info na stránke: http://www.horebpet.sk/o-projekte

Za aktívne zapojenie sa do zbierky srdečne ďakujeme!

Pre všetkých čo odložia každý jeden PET vrchnák/čik: List - poďakovanie tímu HorebPet od mamičky Sabínky...

Upravená organizácia šk. roka !

Upozorňujeme, že dokument Organizácia školského roka 2016/2017 bol aktualizovaný,

niektoré termíny rôznych aktcií sa menili v súvislosti so zmenou termínu ústnych maturitných skúšok.

Aktualizovaná Organizácia šk. roka TU

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS