Jump to Navigation

Jazyková škola pri GJP

Potrebujete sa zlepšiť v cudzom jazyku? Nedosiahli ste pri hodnotení za 1.polrok očakávané výsledky?

Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka oznamuje, že v druhom polroku školského roka môže doplniť počet žiakov v kurzoch, ktoré aktuálne prebiehajú.

Priháste sa! Informácie na vedení školy - osobne počas stránkových hodín, telefonicky alebo mailom.

Tešíme sa na nových žiakov!