Jump to Navigation

Ponuka seminárov na školský rok 2017/2018

Žiaci 3. ročníka si vyberajú povinne voliteľné predmety do 4.ročníka (na školský rok 2017/2018) v počte spolu 14 hodín.

Upozorňujeme, že prihláška na seminár je záväzná, pristupujte, prosím, k výberu zodpovedne. Pripojená prihláška na maturitnú skúšku je predbežná, z dôvodu kontroly vhodnosti zvolených seminárov.

Ponuka povinne voliteľných predmetov (seminárov).