Jump to Navigation

Organizácia vyučovania počas EČ MS

Upozorňujeme, že v dňoch 14. - 16. 3. 2017 sa bude konať externá časť maturitnej skúšky, preto bude upravená organizácia vyučovania takto: