Jump to Navigation

Výsledky prijímacích skúšok

Výsledky prijímacích skúšok: 


4-ročné gymnázium - prijatí žiaci


4-ročné gymnázium - neprijatí - nedostatok miesta


4-ročné gymnázium - neprijatí - nevyhoveli kritériám


8-ročné gymnázium - prijatí žiaci


8-ročné gymnázium - neprijatí - nedostatok miesta


8-ročné gymnázium - neprijatí - nevyhoveli kritériám


V zozname žiakov sú uchádzači zverejnení pod kódom, ktorý ste dostali v pozvánke na prijímacie skúšky.


Ďalšie dôležité informácie k prijímaciemu konaniu PRE VŠETKÝCH uchádzačov nájdete TU.


Zákonní zástupcovia (rodičia) žiakov, ktorí vyhoveli kritériám prijímania a neboli prijatí z dôvodu nedostatku miesta (umiestnili sa súčtom počtu bodov za jednotlivé kritériá v poradí nad možný počet prijatých žiakov),


môžu podať odvolanie proti neprijatiu. Predpokladáme, že viacerí žiaci sú prijatí na viac škôl, preto sa môžu miesta v poradí uvoľniť.


Zimná kalokagatia

Hľadáme

Súrne hľadáme učiteľa nemeckého jazyka do jazykovej školy pri gymnáziu! Nástup ihneď.


Ide o skupinu začiatočník - mierne pokročilý, kurz prebieha 2x týždenne (pondelok + streda) od 15.00 do 16.30 hod.


Viac informácií na telefónnom čísle: 0903 243 852

Triedne aktívy rodičov, konzultačný deň

15. 11. 2016 sa uskutočnia triedne aktívy rodičov žiakov tried Príma - Kvinta a 1.ročníka 4-ročného gymnázia;

zasadnutie zástupov rodičov v OZ Cerebrum a konzultačný deň

pre rodičov žiakov všetkých tried:

    18.00 - triedne aktívy – 8-ročné gymnázium (príma-kvinta) + 1.ročník 4-ročného gymnázia;
    17,30 - 19.00 - konzultačný deň – učitelia v miestnostiach podľa rozpisu;
    17.00 - Zasadnutie Rodičovskej rady - zástupcov rodičov OZ CEREBRUM - v seminárnej učebni na 2. poschodí.

Jazyková škola pri GJP

 Jazykovej škole pre deti a mládež pri Gymnáziu J.Papánka otvárame v školskom roku 2016/2017 kurzy týchto jazykov:


 anglický, nemecký, španielsky a ruský.
Neuvádzame zoznamy žiakov, ktorí sa pripravujú na skúšku Sprachdiplom (NJ5, NJ6), nakoľko si ich zadelili ich vyučujúci a žiaci boli informovaní.


Plánovaný kurz španielskeho jazyka - začiatočníci a francúzskeho jazyka - začiatočníci zatiaľ z dôvodu nízkeho počtu prihlásených záujemcov nebolo možné otvoriť.


Ešte stále je možnosť prihlasovať sa, v prípade, že sa skupina bude otvárať, budeme vás informovať.


V prípade záujmu, je stále možné prihlásiť sa do aktuálnych kurzov.


Zápisný lístok nájdete TU. Vyplnený ho môžete odovzdať na vrátnici školy alebo poslať emailom na adresu vedenie(znakemailovejposty)vazka.sk


Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS