Jump to Navigation

Stretnutie pridružených škôl UNESCO

V dňoch 30. 11. - 2. 12. 2016 sme sa zúčastnili stretnutia Pridružených škôl UNESCO v Poprade.