Jump to Navigation

Triedne aktívy

Triedne aktívy rodičov žiakov všetkých tried budú 17. januára 2017 o 17.30 h v kmeňových učebniach tried.

Stretnutie zástupcov rodičov s vedením školy bude 17. januára o 16,15 h v seminárnej učebni 2 na 2.poschodí.