Jump to Navigation

Upravená organizácia šk. roka !

Upozorňujeme, že dokument Organizácia školského roka 2016/2017 bol aktualizovaný,

niektoré termíny rôznych aktcií sa menili v súvislosti so zmenou termínu ústnych maturitných skúšok.

Aktualizovaná Organizácia šk. roka TU