Jump to Navigation

Opäť zbierame!

Od 5.11.2015 sa naša škola zapojila do zberu vrhnákov PET fliaš nápojov (minerálky,mlieka, džúsov a sladených nápojov, olejov). Nezbierajú sa: vrhnáky zo saponátov, čistiacich prostriedkov a iných chemikálií. Vrchnáky sa zbierajú do krabíc v kmeňových učebniach, po naplnení sa odovzdávajú  na zbernom mieste školy - chemické laboratórium na 2. poschodí (č.214).

Účelom zbierky je finančná pomoc na liečebne účely pre dve konkrétne deti (viac informácií na žiackej nástenke). Príbehy detí sú na stránke: http://www.horebpet.sk/komu-pomahame

Zbierka je organizovaná cez projekt HorebPET info na stránke: http://www.horebpet.sk/o-projekte

Za aktívne zapojenie sa do zbierky srdečne ďakujeme!

Pre všetkých čo odložia každý jeden PET vrchnák/čik: List - poďakovanie tímu HorebPet od mamičky Sabínky...