Jump to Navigation

Rozprávková matematika

Hodnotenie 1. polroka školského roka

Svetový deň ľudských práv

10. december bol vyhlásený dňom ľudských práv - tomuto dňu je venovaná aj aktivita predmetu občianska náuka -  v seminárnej učebni I si môžete pozrieť film s tematikou ochrany ľudských práv a diskutovať na túto tému.

Novinka na stránke

Dávame do pozornosti nový priečinok na stránke školy - o aktivitách školy v rámci prevencie sociálno-patologických javov a závislostí sa dozviete na stránke Koordinátora TU.

Vazka na Vianoce a Vazka DEŤOM

Aj tento rok sa uskutočnili dve tradičné akcie - Vazka na Vianoce (vystúpenie na Hviezdoslavovom námestí) a Vazka DEŤOM (benefičné vystúpenie v divadle Lab pre Spojenú školu internátnu pre slabozraké a nevidiace deti na Svrčej ulici). Všetkým účinkujúcim a organizátorom ďakujeme! 

Prvé fotky z vystúpení TU

 Videoklip Vazky

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS