Jump to Navigation

Upozornenie

Upozorňujeme našich žiakov, že zákaz fajčenia platí v celom areáli školy a v priestoroch priľahlých k jej budove - teda aj pred bránou školy, pod stĺporadím, medzi budovou a parkoviskom a pod. Opakovane sme boli upozornení, že skupinky fajčiacich žiakov sa stretávajú v blízkom okolí školy smerom k Daňovému úradu, STU alebo základnej škole.


Nakoľko považujeme za dôležité, aby si naši žiaci osvojili zdravý životný štýl a tiež aby šírili dobré meno školy na verejnosti, v prípade, že tam budú videní naši žiaci, upozorníme ich rodičov a budeme hľadať ďalšie riešenie v spolupráci s nimi.

Rozprávková matematika

Hodnotenie 1. polroka školského roka

Svetový deň ľudských práv

10. december bol vyhlásený dňom ľudských práv - tomuto dňu je venovaná aj aktivita predmetu občianska náuka -  v seminárnej učebni I si môžete pozrieť film s tematikou ochrany ľudských práv a diskutovať na túto tému.

Novinka na stránke

Dávame do pozornosti nový priečinok na stránke školy - o aktivitách školy v rámci prevencie sociálno-patologických javov a závislostí sa dozviete na stránke Koordinátora TU.

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS