Jump to Navigation

Hodnotenie 1.polroka šk. roka

Chceš sa zlepšiť v cudzom jazyku?

Ak sa chcete zlepšiť v niektorom cudzom jazyku, čítajte TU !

Jazyková škola pri GJP

UPOZORNENIE

Na základe Zmluvy o bežnom účte uzavretej podľa § 708 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Štátnou pokladnicou a Gymnáziom Jána Papánka sa od 1. 1. 2014 bude na účel úhrady za odber stravy v školskej jedálni používať nový účet:

predčíslie: 000000

číslo účtu: 7000472202

kód (banky) štátnej pokladnice: 8180

Napísali o nás...

Odborný personálny server www.tujepraca.sk pripravil dokument, ktorý zobrazuje 10 najúspešnejších stredných škôl z pohľadu nezamestnanosti absolventov v BA kraji. Medzi úspešnými školami sa nachádza aj naša. http://www.tujepraca.sk/rubrika/odborne-publikacie/10-najlepsich-strednych-skol-v-ba-kraji-podla-nezamestnanosti/

Viete, že...

Absolventka nášho gymnázia Alexandra Neczliová bola dánskym ministrom školstva vymenovaná ambasádorkou ,,Youth Goodwill Ambassador of Denmark". Prejdi na článok TU.

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS