Jump to Navigation

Výsledky prijímacej skúšky

Žiaci prijatí bez prijímacej skúšky

Žiaci prijatí bez prijímacej skúšky (ich zákonný zástupca) môžu prísť na zápis kedykoľvek v dopoludňajších hodinách.

V zmysle § 65 ods. 4 Zákona č. 245/2008 Z.z. riaditeľka školy rozhodla o prijatí uvedených žiakov na štúdium BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY. Ide o žiakov, ktorí dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov 9.ročníka základnej školy v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.

Zoznam žiakov prijatých bez prijímacej skúšky.

Hodnotenie tretieho štvrťroka 2014/2015

Maturita 2014/15

Deň narcisov 2015

Poďakovanie TU


Fotogaléria TU


 V piatok 27. marca 2015 sa uskutočnil 19.ročník podujatia Deň narcisov. Naša škola sa do projektu zapája už od roku 2001 a podarilo sa nám vyzbierať  • do roku 2009 1 474 147, 60 Sk

  • od roku 2009 59 327,72 €

Aj tento rok sme sa zapojili. Navštívili sme aj Kanceláriu prezidenta SR.


Tento rok oslávila Liga proti rakovnie 25 rokov svojej činnosti. Pri tejto príležitosti vysielala RTVS 1 v piatok 20. marca program Galavečer o Lige proti rakovine, v ktorom účinkovali aj naši žiaci.


 


Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS