Jump to Navigation

Školský časopis Vazka News súťaží

Náš školský časopis Vazka News je prihlásený do súťaže! Hlasujte!

Informácie TU

Plagát TU

Maturujeme...

Výsledky prijímacej skúšky

Žiaci prijatí bez prijímacej skúšky

Žiaci prijatí bez prijímacej skúšky (ich zákonný zástupca) môžu prísť na zápis kedykoľvek v dopoludňajších hodinách.

V zmysle § 65 ods. 4 Zákona č. 245/2008 Z.z. riaditeľka školy rozhodla o prijatí uvedených žiakov na štúdium BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY. Ide o žiakov, ktorí dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov 9.ročníka základnej školy v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.

Zoznam žiakov prijatých bez prijímacej skúšky.

Hodnotenie tretieho štvrťroka 2014/2015

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS