Jump to Navigation

Hľadáme

 


Hľadáme ochotných rodičov alebo priateľov školy, ktorí môžu a sú ochotní pomôcť pri uskutočnení niektorých našich plánov...


Viac TU.


Súčasne ďakujeme za veľkú pomoc pri rozbehnutí internetového školského časopisu Vazkanews, ktorý onedlho oslávi prvé výročie, a za krásnu úpravu plochy pred vchodom do budovy.

Biela pastelka

Aj tento rok sme sa zapojili do dobrovoľníckej akcie na podporu ľudí so zrakovým postihnutím - Biela pastelka. Celkove nasi ziaci vyzbierali 432,54 eur.


Najviac sa vyzbieralo v ramci budovy skoly 125,47 eur.

Projekt SJL

Zapojili sme sa do česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá vyhláseného Slovenskou pedagogickou knižnicou Národným pedagogickým múzeom J.A.Komenského v Prahe


 Záložka do knihy spája školy:


 Moja obľúbená kniha


Ponuka krúžkov

Jazyková škola

Oznam Jazykovej školy pri Gymnáziu Jána Papánka


Vstupné testy a zápis do jazykových kurzov anglického jazyka pre novo-prihlásených žiakov


zápis do kurzov nemeckého, španielskeho, francúzskeho a ruského jazyka


sa bude konať v dňoch 4.9 a 9.9 2014 v čase 15:00 – 16:30 vo vestibule školy.


Informácie o ponúkaných kurzoch, výške školného, začiatku školského roka a iné informácie nájdete na www.vazka.sk/js, alebo na nástenke JŠ pri vstupe do budovy školy.

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS