Jump to Navigation

Maturujeme...

Výsledky prijímacej skúšky

Žiaci prijatí bez prijímacej skúšky

Žiaci prijatí bez prijímacej skúšky (ich zákonný zástupca) môžu prísť na zápis kedykoľvek v dopoludňajších hodinách.

V zmysle § 65 ods. 4 Zákona č. 245/2008 Z.z. riaditeľka školy rozhodla o prijatí uvedených žiakov na štúdium BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY. Ide o žiakov, ktorí dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov 9.ročníka základnej školy v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.

Zoznam žiakov prijatých bez prijímacej skúšky.

Hodnotenie tretieho štvrťroka 2014/2015

Maturita 2014/15

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS