Jump to Navigation

Náhradný termín triedneho aktívu

Náhradný termín triedneho aktívu tried Sexta (tr.u. Čižmárová) a III.D (tr.u. Bozová) je 22. 10. 2014 o 17.00h v kmeňových učebniach tried.

Hľadáme

 


Hľadáme ochotných rodičov alebo priateľov školy, ktorí môžu a sú ochotní pomôcť pri uskutočnení niektorých našich plánov...


Viac TU.


Súčasne ďakujeme za veľkú pomoc pri rozbehnutí internetového školského časopisu Vazkanews, ktorý onedlho oslávi prvé výročie, a za krásnu úpravu plochy pred vchodom do budovy.

Biela pastelka

Aj tento rok sme sa zapojili do dobrovoľníckej akcie na podporu ľudí so zrakovým postihnutím - Biela pastelka. Celkove nasi ziaci vyzbierali 432,54 eur.


Najviac sa vyzbieralo v ramci budovy skoly 125,47 eur.

Projekt SJL

Zapojili sme sa do česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá vyhláseného Slovenskou pedagogickou knižnicou Národným pedagogickým múzeom J.A.Komenského v Prahe


 Záložka do knihy spája školy:


 Moja obľúbená kniha


Ponuka krúžkov

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS