Jump to Navigation

Výsledky prijímacieho konania na školský rok 2014/15

Ples Vazky 2014

Hodnotenie 1.polroka šk. roka

Chceš sa zlepšiť v cudzom jazyku?

Ak sa chcete zlepšiť v niektorom cudzom jazyku, čítajte TU !

Jazyková škola pri GJP

UPOZORNENIE

Na základe Zmluvy o bežnom účte uzavretej podľa § 708 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Štátnou pokladnicou a Gymnáziom Jána Papánka sa od 1. 1. 2014 bude na účel úhrady za odber stravy v školskej jedálni používať nový účet:

predčíslie: 000000

číslo účtu: 7000472202

kód (banky) štátnej pokladnice: 8180

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS