Jump to Navigation

Jazyková škola

Oznam Jazykovej školy pri Gymnáziu Jána Papánka


Vstupné testy a zápis do jazykových kurzov anglického jazyka pre novo-prihlásených žiakov


zápis do kurzov nemeckého, španielskeho, francúzskeho a ruského jazyka


sa bude konať v dňoch 4.9 a 9.9 2014 v čase 15:00 – 16:30 vo vestibule školy.


Informácie o ponúkaných kurzoch, výške školného, začiatku školského roka a iné informácie nájdete na www.vazka.sk/js, alebo na nástenke JŠ pri vstupe do budovy školy.