Jump to Navigation

Projekt SJL

Zapojili sme sa do česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá vyhláseného Slovenskou pedagogickou knižnicou Národným pedagogickým múzeom J.A.Komenského v Prahe


 Záložka do knihy spája školy:


 Moja obľúbená kniha


Ponuka krúžkov

Jazyková škola

Oznam Jazykovej školy pri Gymnáziu Jána Papánka


Vstupné testy a zápis do jazykových kurzov anglického jazyka pre novo-prihlásených žiakov


zápis do kurzov nemeckého, španielskeho, francúzskeho a ruského jazyka


sa bude konať v dňoch 4.9 a 9.9 2014 v čase 15:00 – 16:30 vo vestibule školy.


Informácie o ponúkaných kurzoch, výške školného, začiatku školského roka a iné informácie nájdete na www.vazka.sk/js, alebo na nástenke JŠ pri vstupe do budovy školy.

Máme novú záhradku ;-)

Napísali o nás ...


Malý kúsok zelene pred našou školou dostal novú tvár. Veľmi sa z toho tešíme a veríme, že sa rastlinkám bude u nás dariť a pekne sa rozrastú. Naša veľká vďaka patrí But Evergreen Garden!


 

Zber papiera

24. 6. prebehol v našej škole zber starého papiera. Nazbierali sme  3400 kg, z  toho 550kg  Martin Bodický (Sexta)470 kg  Viliam  Achberger  (Kvarta), študenti  spolu  80 kg, ostatné  bolo  z  kabinetov a knižnice. Pomáhali žiaci zo  sexty, kvinty, 3.C a Septimy. Výťažok bude použitý na nákup papierových servítok pre žiakov do školskej jedálne.


Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli!

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS