Jump to Navigation

Projekt SJL

Zapojili sme sa do česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá vyhláseného Slovenskou pedagogickou knižnicou Národným pedagogickým múzeom J.A.Komenského v Prahe


 Záložka do knihy spája školy:


 Moja obľúbená kniha