Jump to Navigation

Upozornenie

Upozorňujeme našich žiakov, že zákaz fajčenia platí v celom areáli školy a v priestoroch priľahlých k jej budove - teda aj pred bránou školy, pod stĺporadím, medzi budovou a parkoviskom a pod. Opakovane sme boli upozornení, že skupinky fajčiacich žiakov sa stretávajú v blízkom okolí školy smerom k Daňovému úradu, STU alebo základnej škole.


Nakoľko považujeme za dôležité, aby si naši žiaci osvojili zdravý životný štýl a tiež aby šírili dobré meno školy na verejnosti, v prípade, že tam budú videní naši žiaci, upozorníme ich rodičov a budeme hľadať ďalšie riešenie v spolupráci s nimi.