Jump to Navigation

PASCH - Partnerschule

Naša škola je zapojená do medzinárodného vzdelávacieho programu PASCH - Partnerschule, ktorého cieľom je prostredníctvom nemeckého jazyka spájať školy na celom svete.