Jump to Navigation

Aktivity 2021/2022

Jún 2022

Študenti III.B a III.D navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Mali možnosť prezieť si exponáty múzea, vypočuť zaujímavý lektorský výklad a pozrieť si videá s výpoveďami pamätníkov tohto obdobia našich dejín.

 

Máj 2022

Študenti III.B sa spolu s pani profesorkou Jánošovou vydali skúmať zaujímavé zákutia Bratislavy. Dozvedeli sa veľa nových informácií o jej budovách či uliciach a o udalostiach dávno minulých. Každý deň kráčame ulicami nášho mesta. Míňame domy, paláce a iné pamiatky a ani si neuvedomujeme, aká bola ich minulosť.  Všetko, čo sa III.B dozvedela, prehľadne spracovala v texte, ktorý nájdete v linku.

 

Apríl 2022

 Aj v tomto školskom roku sme nadviazali na úspešnú účasť v súťaži organizovanej Slovenskou archeologickou spoločnosťou pri SAV. Naši študenti súťažili s dvomi prácami. Vo videu predstavili kaštieľ v Rusovciach. Druhý tím spracoval poster na tému hradu Pajštún. Obe práce boli odmenené čestným uznaním. Obom tímom blahoželám a držíme palce aj v ďalších súťažiach, do ktorých sa zapoja v nasledovnom školskom roku.

 

November 2021

Náš tím sa zúčastnil finále Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR. Členov tímu preverili otázky z európskych dejín obdobia 1900 - 1939. V silnej konkurencii 75 gymnázií z ČR aj SR sme obsadili úžasné 4. miesto. Členom tímu blahoželáme a želáme veľa úspechov aj v nasledovnom ročníku súťaže.

 

Október 2021

Na škole bola za prítomnosti štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí SR pani Ing. Ingrid Brockovej, CSc. a ďalších hostí, otvorená výstava venovaná minulosti, ale aj prítomnosti OSN. Séria panelov inštalovaných v priestoroch našej školy poskytla prehľadne spracované informácie o vzniku OSN, hlavných úlohách a aktivitách organizácie v dnešnej dobe, ale aj členstve SR a úlohe československého diplomata Jána Papánka pri formulovaní Charty OSN.

 

September 2021

Študenti IV.C a IV.D sa počas projektového týždňa venovali aj dejinám Bratislavy. Navštívili Múzeum židovskej kultúry a spolu s vyučujúcimi objavovali minulosť významných pamiatok Bratislavy počas prechádzky po centre mesta. Získané vedomosti preložili aj do cudzích jazykov, ktoré na škole študujú.