Jump to Navigation

Aktivity 2023/2024

SEPTEMBER 2023


Projektový týždeň


Ako každý rok sme aj v tomto školskom roku zorganizovali počas projektového týždňa kurz Dejín Bratislavy pre žiakov 4. ročníka. Žiaci sa počas vychádzok po meste a vďaka návšteve Múzea židovskej kultúry a pamätníku Chatama Sofera dozvedeli mnoho zaujímavostí o pamiatkach nášho mesta a živote obyvateľov v ňom.

 

  

 

OKTÓBER 2023

Exkurzia do Brna

Žiaci I.B a I.C sa zúčastnili na 1-dňovej exkurzii do Brna. Hlavným cieľom nášho programu bola návšteva Pavilonu Anthropos s expozíciou venovanou pravekým dejinám. Počasie síce nevyšlo podľa našich predstáv, ale v múzeu sme videli mnoho zaujímavých exponátov - najväčší úspech mal, ako vždy, mamut :)

 

 

NOVEMBER 2023

Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi

 

Žiaci 3. ročníka navštívili expozíciu venovanú osudu slovenských Židov počas 2. svetovej vojny. Vďaka výkladu nášho pána sprievodcu mali možnosť oboznámiť sa s množstvom nových informácií o pracovných táboroch aj transportoch z územia Slovenska. Následne počas vzdelávacieho programu venovaného útekom z Osvienčimu počuli o osudoch Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera, ale aj ďalších úspešných útekoch z koncentračného tábora, ale aj ich dôsledkoch. Posledným bodom programu bolo video so spomienkami ľudí, ktorí holokaust prežili.

 

MAREC 2024

Exkurzia do Osvienčimu

Pre žiakov 3. ročníka sme zorganizovali exkurziu do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Žiaci mali vďaka výkladu sprievodkyne možnosť oboznámiť sa s fungovaním tábora, životom väzňov aj osudom niektorých preživších. Návštevu týchto miest považujeme za dôležitú súčasť mimovyučovacích aktivít našej predmetovej komisie, keďže priamo v priestoroch tábora si každý človek uvedomí rozsah krutostí spáchaných na väzňoch a snáď si z návštevy odnesie presvedčenie, že niečo podobné by sa už v modernej spoločnosti opakovať nemalo.

 

  

 

APRÍL 2024


Krajské kolo Dejepisnej olympiády

Fanúšikovia dejepisu súťažili v apríli v krajských kolách Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovala Lucka Zvancigerová zo Septimy, ktorá sa stala víťazkou krajského kola v kategórii A a postúpila na celoslovenské kolo (máj 2024).

 

 

MÁJ 2024

 
Celoslovenské kolo Dejepisnej olympiády

V dňoch 10.-12. mája sa uskutočnilo celoslovenské kolo Dejepisnej olympiády, na ktorom našu školu v kategórii A reprezentovala Lucka Zvancigerová zo Septimy. Kategórie A a B si musia poradiť nielen s ťažkým vedomostným testom, ale ich dejepisné zručnosti preveruje predovšetkým druhá časť súťaže, počas ktorej musia odprezentovať svoju prácu. Tému práce si účastníci olympiády vyberajú podľa zadania organizátorov súťaže (kategória B) alebo z regionálnych dejín (kategória A). Lucka písala prácu venovanú bratislavským bunkrom. Pri písaní práce všetky bunkre navštívila, zmapovala ich stav, vyhľadala si informácie k ich funkciám, výzbroji a technickým parametrom. Luckina práca bola odbornou porotou hodnotená veľmi vysoko a Lucka obsadila úžasné 3. miesto. Veľká gratulácia!

 

 

 


Exkurzia do Drážďan a Berlína

So žiakmi sme navštívili Drážďany, kde sme si pozreli historické centrum mesta a navštívili sme Galériu starých majstrov v Zwingri. Mali sme tak možnosť vidieť obrazy slávnych maliarov - napr. Tiziana, Rubensa, Rembrandta a ďalších.

Druhý deň ráno sme sa presunuli do Berlína, kde na nás čakala prehliadka mesta a potom hlavný bod nášho programu - návšteva Nového múzea, ktoré je strážcom pokladov z minulosti starovekého Egypta a to predovšetkým slávnej busty Nefertiti. Užili sme si plavbu po rieke aj úžasný výhľad na celé mesto z Televíznej veže a plní dojmov sme sa vrátili domov.