Jump to Navigation

Oznam z jedálne

Vážení rodičia,

v prípade, že máte záujem o stravovanie Vášho dieťaťa v školskej jedálni od 3.9.2021 je nutné dopredu uhradiť stravné podľa
pokynov pani vedúcej.

                Aktualizované stravné jednotky a súhrn informácií od 01.09.2021
Pokyny k stravovaniu (https//vazka.sk/sites/default/files/barciakova/INTERN%C3%9D%20PREV%C3%81DZKOV%C3%9D%20PORIADOK%20%C5%A0KOLSKEJ%20JED%C3%81LNE%202021.pdf)

Obedy pre žiakov sa budú vydávať od piatku 3.9.2021 a desiata pre prihasených žiakov sa bude vydávať od
pondelka 13.9.2021.