Jump to Navigation

Objednávky 2021

Číslo objednávky Doručená Dodávateľ Suma Poznámka
VO/0001/21 12.01.2021 Svetluška s.r.o. 838,00 Germicídne žiariče
VO/0002/21 14.01.2021 MORGAN STEEL s.r.o. 24,00 Nahratie DEK kódov
VO/0003/21 18.01.2021 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 372,37 ŠJ_čistiace prostriedky
VO/0004/21 26.01.2021 Erich Zinnbauer 194,47 ŠJ_oprava kuchynského zariadenia
VO/0005/21 01.02.2021 Grafit_Milan Grell 150,61 Kancelárske pomôcky
VO/0006/21 04.02.2021 Grafit_Milan Grell 441,26 Respirátory, ochranné štíty, rukavice
VO/0007/21 02.03.2021 WILLIMAN, s.r.o. 3985,04 Výmena 3 ks okenných dverí
VO/0008/21 12.03.2021 Svetluška s.r.o. 419,00 Germicídny žiarič
VO/0009/21 12.03.2021 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 217,62 GJP_dezinfekčné a čistiaceč prostriedky
VO/0010/21 15.03.2021 Matej Granec 693,20 ŠJ_kompletný servis a výmena filtrov_VZT
VO/0011/21 18.03.2021 Be-Safe s.r.o. 120,00 Odborna prehliadka VTZ-TZ
VO/0012/21

18.03.2021

Be-Safe s.r.o. 85,00

Odborna prehliadka VTZ-PZ

VO/0013/21

19.03.2021

Slov. filmové divadlo 1142,50

GJP_lístky filmová epizoda Sofokles-Antigona

VO/0014/21

23.03.2021

Stavebná a znalecká org. 990,00

Odborný posudok havaríjneho stavu škol.šatní

VO/0015/21

26.03.2021

ŚEVT, s.s. 257,76

List bianco s vodotlačou - vysvedčenia

VO/0016/21

29.03.2021

CHEMIX-D, s r.o. 439,56

Deratizácia a dezinsekcia budovy školy

VO/0017/21

29.03.2021

LUKO SK, s.r.o. 88,56

Odborná prehliadka výťahu - školská kuchyň

VO/0018/21

23.04.2021

RP - Control s.r.o. 187,40

Odborná prehliadka hydrantov a PHP

VO/0019/21

26.04.2021

SLOVPAP Slovakia s.r.o. 136,85

ŠJ_čistiace prostriedky

VO/0020/21

06.05.2021

BEST Service s.r.o. 312,00

Odvoz a likvidácia odpadu z areálu školy

VO/0021/21

19.05.2021

SLOVPAP Slovakia s.r.o. 488,02

GJP_hygienické a čistiace prostriedky

VO/0022/21

21.05.2021

Ladislav Kálmán 20,00

ŠJ_kontrola a čistenie komínov

VO/0023/21

31.05.2021

SLOVPAP Slovakia s.r.o. 231,28

ŠJ_čistiace prostriedky

VO/0024/21

01.06.2021

FOLYMA s.r.o. 180,00

Posúdenie zdravotných rozík zamestnancov

VO/0025/21

23.06.2021

Pro zemina, s.r.o. 324,00

Veľkokapacitný kontajner - odvoz odpadu

VO/0026/21

23.06.2021

ALKAM - Vladimír Fiala   3059,93

Oprava elektrických rozvodov

VO/0027/21

23.06.2021

EDUAWEN EUROPE s.r.o. 1531,20

projekt_OPĽZ - školenie

VO/0028/21

25.06.2021

Orbis Pictus Istropolitana 1152,00

Učebnice Slovenského jazyka pre SŠ

VO/0029/21

01.07.2021

BN MONT, s.r.o. 628,00

Oprava okien v budove školy

VO/0030/21 01.07.2021 RONDO spol. s.r.o. 1980,00 Zdravotný a redukčný orez stromov
VO/0031/21 01.07.2021 preskoly.sk s.r.o. 177,00 Učebnice občianska náuka
VO/0032/31 02.07.2021 EDUAWEN EUROPE s.r.o. 2366,40 projekt_OPĽZ - školenie
VO/0033/21 06.07.2021 ŠEVT a.s. 17,70 Tlačivá
VO/0034/21 07.07.2021 Libera Terra, s.r.o. 1435,27 Učebnice
VO/0035/21 07.07.2021 preskoly.sk s.r.o. 750,00 Učebnice
VO/0036/21 07.07.2021 TAKTIK vydavateľstvo 249,00 Učebnice
VO/0037/21 07.07.2021 MAPA Slovakia Trade 299,70 Učebnice
VO/0038/21 08.07.2021 Orbis Pictus Istropolitana 259,60 Učebnice
VO/0039/21 13.07.2021 ALZA 411,41 Športové pomôcky - TV
VO/0040/21 14.07.2021 Orbis Pictus Istropolitana 385,20 Fyzika - pracovné zošity
VO/0041/21 19.07.2021 T.C.T.spol. s r. o. 4017,50 Teambuilding učiteľov
VO/0042/21 20.07.2021 ColoMarco, Varga Vladimír 3264,00 Maľovanie tried
VO/0043/21 26.07.2021 KANAL M.P.S. s.r.o. 199,80 ŠJ_čistenie lapača tukov
VO/0048/21 06.08.2021 WX, s.r.o. 2621,64 Projekt - online učebňa
VO/0044/21 16.08.2021 Ing. Juraj Halama 858,44 Učebné pomôcky
VO/0045/21 16.08.2021 preskoly.sk s.r.o. 737,00 Učebné pomôcky
VO/0046/21 18.08.2021 D one PRINT s.r.o. 118,20 Stravné lístky
VO/0047/21 19.08.2021 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 667,80 GJP_hygienické prostriedky
VO/0049/21 23.08.2021 EDUAWEN EUROPE s.r.o. 2366,40 projekt_OPĽZ - školenie
VO/0050/21 24.08.2021 TSV PAPIER 257,24 ŠJ - čistiace prostriedky
VO/0051/21 24.08.2021 TSV PAPIER 220,36 GJP - čistiace prostriedky
VO/0052/21 27.08.2021 APM Technik s.r.o. 2220,00 Tabuľa Dubno a projektor
VO/0053/21 27.08.2021 PEFCO s.r.o. 7704,24 Oprava chodníka a zabetónovanie svetlíkov
VO/0054/21 30.08.2021 Martinus s.r.o. 358,15 Učebnice_finančná gramotnosť
VO/0055/21 31.08.2021 Kalypso SK spol. s.r.o. 540,00 Oprava žaluzií
VO/0056/21 08.09.2021 RM Gastro - JAZ s.r.o. 170,40 ŠJ - hygienické prostriedky
VO/0057/21 10.09.2021 Orbis Pictus Istropolitana 904,40 Učebnice literatúry
VO/0058/21 10.09.2021 EDUAWEN EUROPE s.r.o. 556,80 projekt_OPĽZ - školenie
VO/0059/21 22.09.2021 Ing.Peter LENNER_UE 630,00 projekt_rekonštrukcia osvetlenia šatní
VO/0060/21 23.09.2021 EQUILIBRIA, s.r.o. 897,99 Učebnice
VO/0061/21 27.09.2021 TSV PAPIER 332,09 ŠJ - čistiace prostriedky
VO/0062/21 28.09.2021 Vladimír Mičenko 180,00 Revízia TV náradia
VO/0063/21 05.10.2021 Elektro servis Dufek 70,00 Odborná plynová skúška
VO/0064/21 05.10.2021 TSV PAPIER 216,32 GJP - hygienické a čistiace prostriedky
VO/0065/21 05.10.2021 LUKO SK, s.r.o. 88,56 ŠJ_odborná prehliadka výťahu
VO/0066/21 08.10.2021 CHEMIX-D, s.r.o. 263,00 Deratizácia a dezinsekcia budovy školy
VO/0067/21 19.10.2021 Martin Tretina 134,50 ŠJ_oprava elektrickej panvice
VO/0068/21 20.10.2021 TSV PAPIER 245,82 ŠJ_čistiace prostriedky
VO/0069/21 20.10.2021 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 112,80 ŠJ_závesné zásobníky na servítky
VO/0070/21 20.10.2021 OFIR s.r.o. 480,00 Vyprocovanie rozpočtu na rekonštrukciu šatní
VO/0071/21 22.10.2021 Ján Gróf - opravy 230,00 ŠJ_oprava malej elektrickej panvice
VO/0072/21 25.10.2021 TSV PAPIER 399,13 GJP - dezinfekčné prostriedky
VO/0073/21 25.10.2021 EDUAWEN EUROPE s.r.o. 1948,80 projekt_OPĽZ - školenie
VO/0074/21 25.10.2021 Grafit_Milan Grell 199,70 Projekt - pomôcky
VO/0075/21 28.10.2021 EDUAWEN EUROPE 300,00 Projekt_Finančná gramotnosť - školenie
VO/0076/21 04.11.2021 Ladislav Kálmán 20,00 ŠJ_ čistenie komínov
VO/0077/21 04.11.2021 EDUAWEN EUROPE 70,00 Projekt_Finančná gramotnosť - školenie
VO/0078/21 11.11.2021 TSV PAPIER 110,40 GJP - hygienické prostriedky
VO/0079/21 23.11.2021 TSV PAPIER 401,36 ŠJ - čistiace prostriedky
VO/0080/21 08.12.2021 Stavebná a znalecká org. 960,00 Odborný posudok havaríjneho stavu telocvične
VO/0081/21 08.12.2021 TSV PAPIER 992,05 Kancelársky papier a pomôcky
VO/0082/21 15.12.2021 Radomír Mihalovič 978,00 Odborná prehliadka elektroinštalácie
VO/0083/21 15.12.2021 Radomír Mihalovič 665,40 Odborná prehliadka elektrospotrebičov