Jump to Navigation

Objednávky 2018

Číslo objednávky Doručená Dodávateľ Suma Poznámka
VO/0001/18 3.1.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s 281,00 ŠJ - čistiace prostriedky
VO/0002/18 9.1.2018 T.C.T.,spol. s.r.o. 11 130,00 Lyžiarské kurzy _ stravovanie
VO/0003/18 9.1.2018 T.C.T.,spol. s.r.o. 12 720,00 Lyžiarské kurzy _ ubytovanie
VO/0004/18 18.1.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s 168,00 GJP - hygienické prostriedky
VO/0005/18 19.1.2018 MACON - Marián Oravec 420,00 Oprava telfónneho vedenia a výmena poškodených telefónnych prístrojov
VO/0006/18 19.1.2018 ŠEVT, a.s. 450,00 Tlačivá pedagogický proces
VO/0007/18 30.1.2018 asc Applid Software Con. 149,00 ŠJ - oprava stravovacej hardvérovej zostavy
VO/0008/18 30.1.2018 MORGAN STELL,s.r.o. 90,00 Bezpečnostné kľúče od vchodových dverí
VO/0009/18 5.2.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s 347,80 GJP - čistiace prostriedky
VO/0010/18 7.2.2018 Duprint s.r.o. 63,00 ŠJ - poštové poukážky
VO/0011/18 13.2.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s 129,19 ŠJ - čistiace prostriedky
VO/0012/18 5.3.2018 Martin Tretina 162,45 Oprava veľkokuchynského zariadenia
VO/0013/18 5.3.2018 Be Safe s.r.o. 85,00 Odborná prehliadka plynového zariadenia
VO/0014/18 13.3.2018 Vladimír Micenko 150,00 Odborná prehliadka telocvičného náradia
VO/0015/18 13.3.2018 Be Safe s.r.o. 120,00 Odborná prehliadka OTS
VO/0016/18 28.3.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s 145,61 ŠJ - čistiace prostriedky
VO/0017/18 11.4.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s 791,14 GJP - hygienické prostriedky
VO/0019/18 17.4.2018 Kalman-kominárstvo 40,00 Revízia komínov
VO/0020/18 25.4.2018 Vladimír Micenko 100,00 Revízia telocvičného náradia 
VO/0021/18 30.4.2018 FlameControl, s.r.o. 140,00 Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov
VO/0022/18 30.4.2018 Radomír Mihalovič 764,21 Revízia elektrospotrebičov
VO/0023/18 4.5.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s 107,35 ŠJ - čistiace prostriedky
VO/0024/18 4.5.2018 Be Safe s.r.o. 60,00 Oprava plynových kahanov - laboratórium
VO/0025/18 9.5.2018 HEATING PRO, s.r.o. 717,12 Oprava výmenníka na ohrav TUV
VO/0026/18 9.5.2018 HEATING PRO, s.r.o. 648,00 Oprava stupačkového vedenia DN 50
VO/0027/18 23.5.2018 Be Safe s.r.o. 120,00 Odborná prehliadka VTZ - TZ
VO/0028/18 1.6.2018 LUKO - SK s.r.o. 88,56 Odborná prehliadka výťahu_ŠJ
VO/0029/18 6.6.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s 194,38 ŠJ - čistiace prostriedky
VO/0030/18 6.6.2018 Milan Grell - GRAFIT 429,88 GJP  - kopírovací papier
VO/0031/18 7.6.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s 604,25 GJP - čistiace a hygienické prostriedky
VO/0032/18 11.6.2018 Radomír Mihalovič 356,69 GJP_elektroinštalačné práce
VO/0033/18 12.6.2018 SOŠ polygrafická 130,00 Tlačivá - záznam o absencii žiaka
VO/0034/18 13.6.2018 Múzeum Červený Kameň 120,00 Vstupné
VO/0035/18 15.6.2018 SAD Dunajská Streda 360,00 Autobusová doprava
VO/0036/18 25.6.2018 Reštaurácia Belan 310,00 Pohostenie učiteľov
VO/0037/18 20.7.2018 Ing. Genc Prebreza-ASAP 659,70 Monitoring a čistenie kanalizácie
VO/0038/18 15.8.2018 LMupratovanie 480,00 Upratanie 3. a 4. poschodia
VO/0039/18 27.8.2018 Martin Tretina 105,06 Oprava plynového kotla
VO/0040/18 27.8.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s 169,56 ŠJ - čistiace prostriedky
VO/0041/18 27.8.2018 TERMAX GROUP, s.r.o. 2124,02 Oprava žaluzií v budove školy
VO/0042/18 28.8.2018 KONTI a.s. 1400,96 Stavebné práce spevnená plocha
VO/0043/18 28.8.2018 KONTI a.s. 3278,19 Oprava ihriska
VO/0044/18 30.8.2018 iLunet s.r.o. 2963,86 Bezpečnostný systém
VO/0045/18 31.8.2018 Tretina Martin 261,20 ŠJ - kontrola a oprava plynového potrubia
VO/0046/18 6.9.2018 TERMAX GROUP, s.r.o. 272,64 Dodanie a montáž 10 ks žaluzí v budove
VO/0047/18 26.9.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s 470,33 GJP_čistiace prostriedky
VO/0048/18 5.10.2018 CHEMIX-D,s.r.o. 439,56 Deratizácia  a dezinsekcia budovy školy
VO/0049/18 8.10.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s 177,16 ŠJ - čistiace prostriedky
VO/0050/18 17.10.2018 Viera Szikorová-SANTECH 53,52 GJP_čistiace prostriedky
VO/0051/18 18.10.2018 Radomír Mihalovič 334,28 Oprava el. inštalácie a montáž novej v ŠJ
VO/0052/18 18.10.2018 Radomír Mihalovič 978,00 Odborná prehliadka el. inštalácie
VO/0053/18 23.10.2018 Duprint, s.r.o. 48,00 ŠJ - tlačivá - stravné lístky A4
VO/0054/18 24.10.2018 Bullux, spol. s r.o. 49,90 ŠJ-materiálno-spotrebné normy a receptúry
VO/0055/18 25.10.2018 PRO FYTO-Ing.Bielčik 40,00 Fytopatologický posudok stromu
VO/0056/18 5.11.2018 Frape Catering s.r.o. 317,64 ŠJ_pracovné oblečenie
VO/0057/18 8.11.2018 DAS Dunajská Strada 330,00 Śkolenie učiteľov_doprava
VO/0058/18 12.11.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s 138,96 ŠJ - čistiace prostriedky
VO/0059/18 13.11.2018 LUKO-SK s.r.o. 88,56 ŠJ - odborná prehliadka výťahu
VO/0060/18 15.11.2018 Kálmán Ladislav 20,00 ŠJ - kontrola a čistenie komínov-plyn.spotrebiče
VO/0061/18 20.11.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s 27,50 GJP - hrubé vrecia 110x70
VO/0062/18 21.11.2018 GastroRex s.r.o. 5881,12 ŠJ_elektrická pec s príslušenstvom
VO/0063/18 28.11.2018 Koller Štefan 56,00 ŠJ_skúška váh a výmena závažia
VO/0064/18 12.12.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s 245,44 ŠJ - čistiace prostriedky
VO/0065/18 13.12.2018 Elektro servis Dufek 70,00 Servisná oprava plyn.kotla v byte školníka
VO/0066/18 18.12.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s 829,68 GJP_hygienické prostriedky
VO/0067/18 18.12.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s 545,80 GJP_čistiace prostriedky
VO/0068/18 18.12.2018 Milan Grell - GRAFIT 908,84 spotrebný materiál
VO/0069/18 18.12.2018 Slov.legálna metrológia 27,00 ŠJ_overenie váh
VO/0070/18 19.12.2018 Santech 599,47 GJP - priem.vozík a čistiace prostriedky
VO/0071/18 19.12.2018 Milan Grell - GRAFIT 45,00 spotrebný materiál
VO/0072/18 20.12.2018 ŠEVT a.s. 290,82 Pentelky na biele tabule