Jump to Navigation

Multifunkčné ihrisko

Multifunkčné ihrisko

Vážení rodičia, žiaci a bývalí absolventi, prosíme Vás o finančnú pomoc na realizáciu projektu.

Číslo účtu, kam môžete posielať svoje finančné príspevky:

IBAN: SK54 1100 0000 0026 6772 0013

Variabilný symbol: 0720217

Správa pre prijímateľa: ihrisko 2021 (pripíšte aj Vaše meno a priezvisko)

 

Ponuka záujmových krúžkov

Aj v tomto školskom roku naša škola ponúka rôzne záujmové krúžky - ponuku si možete pozrieť TU.

Vzdelávacie poukazy dostanú všetci žiaci od triednych učiteľov.

Aj tento rok je možné použiť ich na niektorý krúžok alebo na úhradu časti poplatku za kurz v jazykovej škole.

 

 

 

 

Manuál COVID 19

Aktuálne informácie k vnútornému režimu školy

Informácie k opatreniam

Zákonný zástupca je povinný pri prvom nástupe žiaka vyplniť "Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka"

Po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá "Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka" o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Vážení rodičia, milí žiaci, chcem Vás požiadať o trpezlivosť a spoluprácu. Spoliehame sa na Vašu zodpovednosť. V škole máme 597 žiakov a 71 zamestnancov, tak verím, že to spolu zvládneme v normálnom režime celý školský rok.  Ak budete mať podnetné informácie, otázky, nápady, ale aj pripomienky adresujte ich mailom riaditeľke školy.

Prevádzkové podmienky a vnútorný poriadok školy

Aktualizovaný manuál opatrení

Kurz nemeckého jazyka - pokračujúci 2.ročník

Oznam Jazykovej školy pri Gymnáziu Jána Papánka

2.ročník kurzu nemeckého jazyka, ktorý sa začal v minulom školskom roku (vyučovanie 1x týždene v stredu), bude mať prvé stretnutie s novou vyučujúcou už túto stredu 30.9. o 15.00 hod.

Žiaci sa stretnú vo vestibule školy a budú mať hodinu v učebni 005.

Prosíme, dodržte všetky predpísané hygienické opatrenia! (rúško - odstup - ruky). Dezinfekčný stojan je pri vstupe do budovy.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie :-)

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS