Jump to Navigation

Triedny aktív

Vážení rodičia,

v stredu 12.04.2023 sa uskutoční prezenčne triedny aktív rodičov všetkých tried o 17:00 h. v triedach.

Konzultácie s vyučujúcimi budú prebiehať od 15:30 h. do 17:00 h. Odporúčame si stretnutie s vyučujúcim dohodnúť vopred.

Stretnutie rodičov - zástupcov tried s vedením školy sa bude konať v seminárnej miestnosti I. o 16:30 h.

Rozpis miestnosti triedneho aktívu.