Jump to Navigation

Merch Vazky

Milí Vazkári,
ďakujeme Vám za Vaše návrhy dizajnu merchu Vazky. V spolupráci s vedením školy a študentom grafického dizajnu bolo zo 16 návrhov vybraných 6 najlepších.

Už budúci utorok (29.10.) budete môcť hlasovať za víťazný návrh. Hlasovanie žiakov bude prebiehať v triedach počas triednických hodín.

Hlasy učiteľov a zamestnancov školy vyzbiera žiacka školská rada v priebehu dňa.

Vaša ŽŠR