Jump to Navigation

Nauč sa bojovať proti korupcii

Nauč sa bojovať proti korupcii
Zostáva len pár dní na podanie prihlášky
Ekonomická univerzita otvára predmet pre stredoškolákov: Nauč sa bojovať proti korupcii.

Každý týždeň sa bude diskutovať o inej téme, ktorá súvisí s etikou, korupciou a transparentnosťou. Pri vysvetľovaní a diskusii študenti rozoberajú príklady z praxe, ich vlastné skúsenosti a názory. Vyučuje sa interaktívnou formou. 
Mladí si zdokonalia aj time management, vyhľadávanie zdrojov, prezentačné zručnosti či kreatívne písanie. 


Dôležité dátumy pre rok 2018: 
28. 1. termín na poslanie prihlášky
7. 2. rozhodnutie o výbere žiakov
12. 2. - 11. 5 výučba predmetu na Ekonomickej univerzite v Bratislave
Prihlášky: korupcia.euba@gmail.com
VIAC INFO TU