Jump to Navigation

Triedne aktívy rodičov, rodičovská rada a konzultačný deň

Oznamujeme, že dňa 29. 4. 2015 sa bude konať:  • zasadnutie rodičovskej rady o 16.30h v Seminárnej učebni 1 (na 1.poschodí)

  • triedny aktív rodičov tried Príma - I.D od 17.30h v kmeňových učebniach

  • konzultácie pre rodičov 16.30 - 18.30h