Jump to Navigation

45.ročník SOČ

Žiak našej školy Jozef Dubravický (Septima), v krajskej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti vyhral 1.miesto, 
v odbore 03-Chémia, potravinárstvo.     
Prikladáme jedinečný diplom svedčiaci o mimoriadnom úspechu.
          Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy!