Jump to Navigation

Prijímacie skúšky 2023/2024

 

Výsledky prijímacieho konania:

8 - ročné štúdium

5 - ročné bilingválne štúdium

4 - ročné štúdium

Zákonný zástupca uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Informácie pre uchádzačov

Informácie k zápisu

Potvrdenie