Jump to Navigation

Prijímacie skúšky

Vážení uchádzači o štúdium na našej škole,

v tomto období sú už všetky prihlášky na našu školu uzavreté a pripravujeme ich k prijímacím skúškam.

Počet prijatých prihlášok na našu školu:

4-ročné štúdium = 414 prijatých prihlášok

5-ročné bilingválne štúdium = 649 prijatých prihlášok

8-ročné štúdium = 232 prijatých prihlášok.

Pozvánky na priímacie skúšky budeme zasielať po 18.4.2023.